بازاریابی دهان به دهان

تبلیغ دراینستاگرامبه کمک اینفلوئنسرها

تولید محتوا با شرایط شما

گزارش جامعه آماری

پس از اجرای کمپین، چنکا گزارش جامعه آماری ارائه میدهد که شامل اطلاعات کمپین برند از قبیل نرخ دسترسی , نرخ مشارکت و نرخ همکاری , از زمان اجرا تا پایان کمپین می باشد

ایجاد کمپین

این مجموعه برای برند شما کمپین هایی ایجاد میکند تا بتوانید با صرف وقت و هزینه کمتر در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ به بازار هدف خود دسترسی موثر بیابید. همچنین شما با تعیین دسته بندی مناسب کسب وکار خود میتوانید فرآیند یافتن مخاطب هدف خود را تسریع ببخشید.

کنترل محتوا

تیم چنکا از برند شما محافظت خواهد کرد. بدین ترتیب که محتوای پروپوزالها را بررسی کرده، موارد مورد نظر شما را به اینفلوئنسرها منتقل میکنیم و تصمیم میگیریم که چه محتوایی و در چه زمانی پست شود.

چنکا چگونه کار میکند ؟

چنکا
 • 1

  برند کمپین مورد نظر خود را با کلیک روی دکمه ایجاد کمپین و پر کردن یک فرم ساده می سازد.

 • 2

  در مرحله بعد اینفلوئنسرها درخواست خود را به همراه قیمت پیشنهادی برای شرکت در کمپین ارسال می کنند.

 • 3

  برند درخواست های دریافتی را بررسی می کند و مناسب ترین اینفلوئنسرها را برای کمپین خود انتخاب می کند.

 • 4

  اینفلوئنسرها با توجه به درخواست برند و با تکیه بر خلاقیت خود محتوای مناسب برند را در اینستاگرام به اشتراک می گذارند و پاداش خود را دریافت می کنند.

چنکا

برند های موفق در چنکا

برندبرندبرندبرندبرندبرند

برندها برای شما و مخاطبان شما هستند بنابراین

هیچگاه در صدد ایجاد دسترسی مستقیم به مخاطبان شما برنخواهند آمد